site map 1

 

English (UK)SinhalaSriLanka

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில்கள்

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான இலங்கை அரசாங்க புலமைப்பரிசில்கள்

 இலங்கையை ஆராய்க

 

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்க: www.srilanka.travel

 

மிகப் புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
New Minister Assumed Duties Today Hon. Minister Abdul Rauff Hibbathul Hakeem...
மடிக்கணினிகள் வழங்கும் நிகழ்வு மடிக்கணினிகள் வழங்கும் நிகழ்வு - 2016,...
Change of the Ministry Name Name of the Ministry of  Education &...

பதிப்புரிமை © 2012 உயர் கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமையுடையது.

Solution by: