site map 1

 

English (UK)SinhalaSriLanka

பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள்


கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், இலங்கை


வந்தாறுமூலை, செங்கலடி. 30350. இலங்கை.
http://www.esn.ac.lk/

கலைகள்


விவசாயப் பீடம் வந்தாறுமூலை செங்கலடி 30350
கலை மற்றும் கலாசார பீடம் வந்தாறுமூலை செங்கலடி 30350
வர்த்தகம் மற்றும் முகாமைத்துவபீடம் வந்தாறுமூலை செங்கலடி 30350
விஞ்ஞான பீடம் வந்தாறுமூலை செங்கலடி 30350
சுகாதாரக் கவன விஞ்ஞானங்கள் பீடம் 50, புதிய வீதி, மட்டக்களப்பு


பின்

மிகப் புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

பதிப்புரிமை © 2012 உயர் கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமையுடையது.

Solution by: