site map 1

 

English (UK)TamilIndia

විශ්ව විද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

All Universities උපාධි අපේක්ෂක පාඨමාලා

රාජ්යු කළමනාකරණ විද්යාිවේදී උපාධිය
ඖෂධවේදී උපාධිය
වෛද්යද විද්යා ගාර විද්යාපවේදී උපාධිය
හෙද විද්යාාවේදී උපාධිය
වෛද්යි විද්යාද උපාධිය (වෛද්ය විද්යාිවේදී හා ශල්ය් වෛද්ය විද්යා වේදී උපාධිය)
ව්යායපාර පරිපාලන (ගණකාධිකරණ) විශේෂ උපාධි වැඩසටහන
ව්යායපාර පරිපාලන (මූල්යි) විශේෂ උපාධි වැඩසටහන
ව්යායපාර පරිපාලන (මානව සම්පත්) විශේෂ උපාධි වැඩසටහන
ව්යායපාර පරිපාලන (අලෙවිකරණය) විශේෂ උපාධි වැඩසටහන
වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධි වැඩසටහන
ව්යාජපාර තාක්ෂණ විශේෂ වාණිජවේදී උපාධි වැඩසටහන
ව්යාවසායකත්ව විශේෂ වාණිජවේදී උපාධි වැඩසටහන
ශාස්ත්ර්වේදී උපාධිය (සාමාන්යේ)
ශාස්ත්රදවේදී (විශේෂ) උපාධිය
කථන හා ශ්රාවණ විද්යාෂවේදී උපාධිය
වෛද්යි විද්යාද උපාධිය (වෛද්ය විද්යාිවේදී හා ශල්ය් වෛද්ය විද්යා වේදී උපාධිය)
විද්යාරවේදී උපාධිය (සාමාන්යෛ)
උද්භිද විද්යාා (විශේෂ) විද්යාශවේදී උපාධිය
රසායන විද්යාා විද්යාාවේදී (විශේෂ) උපාධිය
පරිගණක විද්යාා (විශේෂ) උපාධිය


නවතම ප්‍රවෘත්ති

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

© 2018  අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය: