site map 1

 

English (UK)TamilIndia

විශ්ව විද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

All Universities පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා

සංස්කෘතික අධ්යයයන ශාස්ත්ර පති
දෙමළ භාෂා අධ්යයයන ශාස්ත්ර පති
ශිව සිද්ධාන්ත අධ්ය යන ශාස්ත්ර්පති
අධ්යාකපනපති උපාධිය
පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්යාන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
පශ්චාත් උපාධි අධ්යා පන ඩිප්ලෝමාව
පරිසර කළමනාකරණප විද්යායපති
සෞඛ්ය කළමනාකරණ විද්යාපපති
සත්ව විද්යාක විද්යාදපති
හරිත තාක්ෂණ විද්යා පති
විද්යාදපති උපාධිය
Master of Engineering in Civil Engineering
ආර්ථික විද්යා් ශාස්ත්රදපති
Master of Business Administration in Human Resource Management
Master of Science in Education
Master of Business Administration
කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිඩිප්ලෝමාව
Master of Arts in Dance
Master of Performing Arts in Dance


නවතම ප්‍රවෘත්ති

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

© 2018  අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය: