site map 1

 

English (UK)TamilIndia
Error:
  • JERROR_LOADING_MENUS

විශ්ව විද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

All Universities පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා

විද්යාුවේදී (විශේෂ) කෘෂිකර්මය
සංචාරක කර්මාන්ත පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
අධ්යරයනවේදී (විශේෂ)
ප්රා දේශීය සංවර්ධන හා සැලසුම්කරණ ශාස්ත්රරපති
රාජ්යක කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිඩිප්ලෝමාව
රාජ්ය් කළමනාකරණ ශාස්ත්රධපති
රාජ්යා පරිපාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
ව්ය්වහාරික ආර්ථික විද්යාධ ශාස්ත්ර්පති
සංවර්ධන පරිච ශාස්ත්රආපති
ව්යා්යාම් හා ක්රී ඩා විද්යාශ විද්යාපපති
කළමනාකරණ ආචාර්ය උපාධි
සාහිත්යණ විමර්ශන ශාස්ත්රීපති
බෝවන රෝග පිළිබඳ මහජන සෞඛ්යශ විද්යාරපති
විද්යාෝපති උපාධිය
භෞතික විද්යාය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
ව්යාකපාර සංඛ්යාශනය විද්යාමපති / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
මාණික්යි විද්යාශව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව /විද්යාඩපති
නගර නිර්මාණ විද්යාවපති උපාධිය
ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්යාාව හා ප්රාමාණන විද්යාපපති / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
ඉදිකිරීම් නීතිය හා ගැටළු සමථකරණ විද්යාළපති


© 2018  අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය: